Site icon ThaiHiv365

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี
การตรวจเอชไอวี มีกี่วิธี

การตรวจเอชไอวี (HIV Test) เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาแอนติบอดีต่อเชื้อ เอชไอวี (HIV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อเอชไอวี สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการหันมาให้ความสำคัญกับการตรวจเอชไอวีเป็นประจำทุกปี หรือในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อควรตรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการตรวจเช็คร่างกายอย่างรอบคอบ บทความนี้จะกล่าวถึง ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี ว่าส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี มีอะไรบ้าง?

  1. ป้องกันตนเองจากเชื้อเอชไอวี และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
  2. เข้ารับการรักษาได้ทันที ไม่ต้องรอให้แสดงอาการ 
  3. เพื่อทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างปกติ 
  4. ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
  5. สามารถวางแผนการใช้ชีวิตคู่ได้อย่างเหมาะสม
  6. สามารถวางแผนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ลูก
  7. ช่วยลดความกังวลใจ
  8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
  9. ลดโอกาสในการพัฒนาจากเอชไอวีเป็นโรคเอดส์

ใครบ้างที่ควรตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวี มีกี่วิธี?

การตรวจเอชไอวีโดยการวินิจฉัยการติดเชื้อ โดยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีทั้งหมด 4 แบบ

แบบ HIV p24 antigen testing

การตรวจเอชไอวี โดยการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อเอชไอวี จากการวินิจฉัยโปรตีนของเชื้อที่มีชื่อว่า p24 สามารถตรวจพบเชื้อได้ในระยะที่ผู้ติดเชื้อผ่านการติดเชื้อมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

แบบ Anti-HIV testing

การตรวจเอชไอวี โดยการตรวจหาแอนติบอดี้จำเพาะของเชื้อเอชไอวี สามารถตรวจพบได้ในระยะที่ผู้ติดเชื้อผ่านการติดเชื้อมาแล้วประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ เป็นวิธีการตรวจที่นิยมในปัจจุบัน

แบบ Fourth Generation

การตรวจเอชไอวี โดยการวินิจฉัยจากชุดตรวจแอนติบอดี้จำเพาะของเชื้อเอชไอวี และตรวจหาแอนติเจนของเชื้อเอชไอวี ในครั้งเดียวกัน ด้วยการใช้น้ำยาตรวจชนิดเดียวกัน สามารถตรวจพบได้ในระยะที่ผู้ติดเชื้อรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย 2 สัปดาห์

แบบ Nucleic Acid Test (NAT)

การตรวจเอชไอวี โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี ที่มีชื่อว่า Nucleic Acid วิธีนี้เป็นการตรวจที่ทราบผลได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจพบได้หลังจากที่ติดเชื้อ 7 วัน

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

การตรวจเอชไอวีมีความสำคัญมาก ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ควรรีบเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ เนื่องจากการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความกังวลใจ นอกจากนี้ถ้าผู้รับการตรวจติดเชื้อเอชไอวี จะทำให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ได้รับทราบข้อมูลในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงเทคนิคในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และนำไปสู่ผู้ป่วยโรคเอดส์เต็มขั้น

Exit mobile version